Jevnaker

Back Opplev Jevnaker Kulturminner Steinringer i Moesmoen

Steinringer i Moesmoen

  • PDF

altYtterst i Moesmoen ligger det to steinringer lett tilgjengelig. En lett synlig på jordet som en liten øy. Den andre i skogkanten 50meter unna.

Like ved fylkesveg 241, etter man kommer ut av skogen i Moesmoen og får jorder på begge sider, ligger et lite område til høyre (når man kommer fra Jevnaker). Her ligger den ene ringen. Den andre ligger ute på jordet.
Den gamle veien igjennom Moesmoen gikk rett forbi disse to steinringene og man kan ennå se rester etter denne veien ved den ene ringen.

Den N-ligste steinringen består av 13 stein. Ringen ligger tett inntil veikanten av vei nr 241. Steinene 1, 13, 12 og 11 kan være flyttet fra der hvor de opprinnelig har stått. Stein nr 12 og 13 har antagelig ligget mer Ø-lig. Terrenget skråner opp mot midten av ringen. I midten er et hull på ca 1m2 som er ca 0,75m dypt.

Den S-ligst liggende steinringen består av 11 stein. I forbindelse med nyrydningsarbeider på Mo ble ringen skadet sommeren 1975. Restene av den ble undersøkt uten funn, og ringen ble restaurert i samarbeid med gårdens eier Einar Borch.

Steinringer eller steinsettinger som det også blir kalt, tidfestes til eldre jernalder eller bronsealderen.
Bronsealderen 1800-400f.kr. Eldre jernalder 500 -550f.kr
Steinringen ble før trodd var et tingsted og har visse steder fått navn som tingsteiner eller dommerringer. Nyere arkeologiske utgravinger viser at steinringene markerer et gravsted.
Moesmoen ligger under storgården Moe.


Les mer om steinringer under Hauger i Jevnaker HER.

Sist oppdatert fredag 04. mai 2012 10:23