Jevnaker

Eggesteinen

  • PDF

altEggesteinen er en gammel runestein som stod på delet mellom Hadeland og Ringerike. Steinen inneholder flere innskripsjoner og skal være et bevis på hvor grensen en gang lå.

Det er skrevet:

EGGE (EGGEMOEN) STEINEN, BUSKERUD
Ved veien, over en vidstrakt furumo, som fører fra Ringerike nordøst til Hadeland, har Egge-steinen stått reist fra uminnelige tider for å angi grensen mellom de to landskapene. Egge-steinen var også merkestein mellom gårdene Egge i Haug sogn, Norderhov, Ringerike og Berger i Jevnaker på Hadeland. Steinen som ble innbrakt til Universitetets oldsakssamling i Oslo i 1875, har 4 runeinnskrifter (A, B, C og D), men D-innskriften er ikke leselig. Runeinnskriftene kan ikke dateres nøyaktigere enn til tidsrommet 1150 - 1350 og lyder (A, B og C):
Runeråder Trygve Berge som kanskje er den eneste som kan slakte runer har funnet to dateringer på Eggesteinen. Ut fra innskripsjon A får han 1317/1318. Fra B får han ca. 1386A
þa:ræist:mik:oak:ræisti
amundi:ormstæins:a:sun:a:sotrange
þa reist mik ok Ámundi Ormsteinsson á Sotrangi.
Dvs. "Da ristet meg, og reiste (steinen), Åmunde Ormsteinsson på Sætrang".

altSætrang er et spennende sted like utenfor Jevnaker. Her er det gjort store arkgeologiske funn som tilsier at Sætrang har vært et viktig sted i sin tid. Den eneste vikinghjelm funnet i Norge kommer fra Gjermundbo ikke så langt unna.

B
hær:er:ændimr
ki:or austær:i: langæ:fosn
Hér er endimerki ór austr í Langaforsinn.
Dvs. "Herfra går grensen øst i Langefossen".

Her er det uenigheter på tolkningen. Tolkningen ovenfor henviser til fossen i øst, altså strykene nedenfor Kisteoss.

Hvis man hører utrykket: der komer far ut or skogen, så vil man tenke at der kommer far ut av skogen, altså mot oss fra skogen. Da blir tolkningen en helt annen når man forteller at Her er endemerket or aust  i Langefossen. En mer riktig tolkning er: Her står endemerket i øst ut fra Langefossen (som da må ligge i vest). Langefossen henspeiler seg da til et langt stryk i Ådalselva. I Ådalselva, mellom Hen og Hval, het det en gang Lange Søe. Ved å gå grensegang etter de gamle gresesteinene mot Ådalen havner man også i dette området.

C
fura:

Fura.
Dvs. trenavnet "furu".

Furu er en vag tolkning som man lett kan sette ut i og med at det finnes grensefuruer i området. Furuer er noe som med tiden blir borte, og man satte grensene ofte på mer varige grenseskiller. I fra Eggesteinen finnes det grensesteiner bort til Randselva.
Det kommer mer om grensesteinene i en ny artikkel om litt.
Men om man tolker det litt annerledes vil man si at FURA er den fura/dalsøkket/arret som Randselva har laget igjennom Eggemoen. (Tenker man furet værbitt som i sangen forstår man dette). Da vil innskripsjon kanskje hentyde noe om hvor grensen gikk videre eller om hvor Eggesteinen sto opprinnelig.

Som en kurositet kan nevnes at stenen også har en runeinnskrift hvor det er brukt runer for å uttrykke romertall. Innskriften som da må være "falsk" lyder:

Oversatt til norsk blir det "1689 den 24. mars".

Vil du lese mer om grensesteiner i sammenheng med Eggesteinen følg LINKEN.

Sist oppdatert fredag 30. mars 2012 11:37