Jevnaker

Back Bo på Jevnaker Skoler Vellykket møte om barns oppvekst

Vellykket møte om barns oppvekst

  • PDF

altMandag kveld ble det arrangert et møte for foreldre i Jevnaker. Tema barn og unges oppvekst.

 

Det var et viktig tema som Miljøutvalget på Toso skole hadde satt som agenda denne dagen, og dette trakk folk. En nesten fullsatt gymsal viste at mange voksne bryr seg om sitt og andres barn. For det var det som var det store tema, hvordan kan vi sammen bidra til at barn og unge i Jevnaker får en bra oppvekst.

Miljøutvalget på Toso skole ønsker å sette et sterkere fokus på oppvekstvilkårene til barn og unge i bygda. De hadde bedt inn representanter for politiet og kommunen som på en god måte satte fokus på viktige elementer for en god oppvekst.

Den gode samtalen
Det er viktig å ta barn og unge på alvor og sette av tid til dem, og når er det tid for den gode samtalen? Jo når barna selv har behov for det. La barna få oppmerksomhet i samtalen og skap den gode dialogen. Den tiden man bruker til dette er den beste investeringen man kan bruke tiden på. La barna forstå at man setter pris på dem og man bryr seg om dem.

altSamarbeid med andre foreldre
Det er viktig å bli kjent med andres barn og andre foreldre. Ved å skape et fellesskap vil man ha flere å spille på lag med i barns oppvekst. Det å bry seg om andres barn innebærer at man kan ta en telefon og informere hverandre om ting man er bekymret for. De aller fleste vil gjerne vite om sitt barn slik at man kan sette seg ned å rydde opp i eventuelle utfordringer på et tidlig tidspunkt.

"Sladrekjerring" eller bry seg om
Det er viktig å være klar over forskjellen mellom det å bry seg og det å bry seg om. Det å bry seg med alt og alle kan for mange virke negativt. Men hvis man bryr seg om, så er det barnets ve og vell som er i fokus. Da vil man ta en telefon eller en prat med andre foreldre fordi man vil barna det beste. Det er viktig om man får slike henvendelser, at man har dette som bakteppe, at andre vil en selv vell.

Det skal en bygd til for å oppdra et barn
Kloke ord som sier mye.
Barna vil bevege seg i større og større omkrets ut fra sine foreldre, til de ønsker å løsrive seg.
Hvis man i barnas oppvekst blir kjent med andre foreldre i barnehagen, i klassen, på turningen, på kulturskolen, da vil man ha et stort nettverk å spille på når dette skjer.
Bli med på barnas aktiviteter, bidra inn i lag og foreninger slik at du blir kjent med flest mulig voksne og barn. Arranger grillaften med barn og voksne i nabolaget og spill en fotballkamp mellom barn og voksne.
Da vil man få mange som vil bry seg om dine barn når de tar sine steg ut den store verden.

Husk at alle barn ønsker positiv oppmerksomhet.
Får man ikke nok av det vil man søke oppmerksomhet i alle mulige former.
Og er man sulteforet på positiv oppmerksomhet, tar man gjerne den oppmerksomheten som er lettere å få, som oppmerksomhet for negativ atferd.
Derfor er det viktig å støtte opp alle barn med positive tilbakemeldinger. Både ditte eget, men også andres barn.


alt
Elevrådet på Toso skole stilte opp med bevertning.

Sist oppdatert tirsdag 24. april 2012 07:53