Jevnaker

Back Musikk Jevnakersangen

Jevnakersangen

  • PDF

altJevnaker som så mange andre bygder har sin egen sang.

Jevnakersangen er skrevet til en kabarè som Hadelands Glassverks Musikkorps arrangerte i 1943. Teksten er av Egil Asak Gjersem, og melodien av Ragnar Andersen, Roy Øhlsclägel og Ivar Pedersen. De tre sistnevnte fremførte også sangen. Sangen eksisterte de første årene bare i muntlig form, men ble nedtegnet av Thorleif Hovde i 1950-årene.


Ved enkelte festlige anledninger i bygda vil man fra tid til annen støte på en sang som kalles "Jevnakersangen". For enkelte er den ganske sikkert ukjent, mens andre vil nikke gjenkjennende etterhvert som man synger eller leser seg gjennom den.

Jevnakersangens opprinnelse er bygdehistorisk såpass interessant, at den bør bli kjent for bygdas innbyggere.

Under 2. verdenskrig var det som kjent sparsomt med underholdningstilbud, og folks egenaktivitet var i så måte atskillig større enn nå til dags. Blant annet var Hadeland Glassverks Musikkorps meget aktive, og deres årlige kabaret var svært populær. Til kabareten i 1943 tok man frem en sangtekst som var forfattet noen år tidligere av jevnakergutten Egil Asak Gjersem, sønn av Harald Pettersen, senere stasjonsmester på Jevnaker. Tre verkegutter, Ragnar Andersen, Roy Øhschlägel og Ivar Pedersen. satte seg ned og og laget melodi til teksten, og disse tre fremførte sangen på scenen. Dette er, såvidt man kjenner til, den første offisielle fremføringen av Jevnakersangen.

I årene som fulgte ble Jevnakersangen etterhvert sjeldnere brukt, inntil den på begynnelsen av 50-tallet ble trukket frem i lyset igjen av en selskapelig forening som startet de såkalte Borgerfester. Teksten lot seg lett fremskaffe, men melodien, som aldri hadde vært nedtegnet noe sted, måtte notesettes mer eller mindre etter hukommelsen. Dette ble utfort av Festivalgjest, Thorleif Hovde, som selvfølgelig også hadde vært aktiv i kabareten i 1943.

Dermed var ringen sluttet, og Jevnakersangen igjen kommet til heder og verdighet. Muligens har både tekst og melodi undergått visse småforandringer underveis, men vi håper sangen, slik den gjengis idag, kan godtas som ekte av de som var med og skapte den.

 

Johs Mehlum har nyinnspilt melodien slik at den er tatt vare på for ettertiden.
LINK melodi

Her er teksten:

Jevnakersangen

altSe Randsfjorden ligger i eventyrstemning
i kveldsolens fjetrende rødt.
Små vuggende bølger seg skvulper mot standen
og faller tilbake så blødt.
Rundt hever seg mektige åser i grønt,
i ly ligger gårder med åkrer så skjønt.
Og freden de hviler på plass og på gård,
hvor helgedagshøytiden rår.

De store og vakre og velstelte gårder,
de taler en arbeidets sang.
Dens tone er suset i løvkronens topper,
og teksten er åkrer og vang.
Se skogene mørke og grønnkledte står,
der inne kun freden og villmarka rår.
De sølvblanke vanne, hver rislende bekk,
tar sorgen og trenger vekk.

De store og mektige, ruvende piper
der inne ved Randsfjordens bunn,
et stort monument er i bygden sin saga,
og også den byggende grunn.
Og rundt om i verden det vide er kjent,
og slik har det også bygden sin tjent.
Dets kunst den er fager som bygden er skjønn,
det var dets verdige lønn.

altSom Randselva sakte nu drager mot havet,
dens stemning og bygden er ett.
Og rolig og verdig den slynger seg nedad
og synes ei aldri gå trett.
På dens rygg er det båret så mang en stokk,
men ei ble den trett eller ei fikk den nok.
Dens vilje er jernhard som åsen i vest-
slik ligner den bygden sin best.

Ja, slik er det stedet vi elsker og ærer,
må bygden forbli som den er.
Vi ungdom som nå skal ta arven i vare,
vi har den jo mere enn kjær.
Vårt liv vil vi gi deg i arbeidets ånd
for jorden den binder med slektenes bånd.
Velsignelse være vårt arbeid til gavn,
til heder for Jevnakers navn.¨


Kilde
Årbok for Hadeland
Notat fra en bok - Øyvind Sogn

Sist oppdatert onsdag 24. juli 2013 15:12