Jevnaker

Back Bo på Jevnaker Jevnaker Kommune Nye veinavn i Jevnaker

Nye veinavn i Jevnaker

  • PDF

altIkke alle veier har navn i Jevnaker. Her kommer nye forslag.

Behovet for gateadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av gps til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til og fungere trenger en gateadresser som er koordinatfestet. I sentrumsnære områder har en slike adresser i dag, mens det mangler i utkantområdene. En har nå planer om å tildele gateadresser for hele Jevnaker. I den forbindelse må en endre utstrekningen på noen veier, samt tildele veinavn der dette mangler.

Frist
Frist for å komme med merknader eller forslag til andre navn er 14.08.13. Se også kommunens hjemmesider
www.jevnaker.kommune.no for ytterligere informasjon.

Merknader sendes til Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker, eller helst som e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen . Merk gjerne posten med 08/750.

Klage
Formelle vedtak om skrivemåten kan påklages. Etter stedsnavnloven § 5 er det bare skrivemåten av adressenavn som kan påklages og ikke selve navnevalget. Klagefristen er 3-tre uker. En eventuell klage sendes skriftlig til Jevnaker kommune.

Saken er lagt ut til høring 02.07.2013 Klagefristen er 14.08.2013.
Klage sendes skriftlig til
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Merk: Veinavn

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen


Kart over hvilke veier, følg LINK

Forslag til nytt veinavn Beskrivelse

1.

Heierkleiva

Fra grense Gran til Sognsbakka. L= 920 m

 

 

2.

Velogutua

Vei fra Grindvollinna til Heierkleiva/Sognsbakka. L= 2600 m

 

3.

Sognsbakka

Vei fra Fjordlinna RV 240 opp til Sognsveien.      L= 2400 m

 

4.

Grindvollinna

Forlengelse av Grindvollinna til husmannsplass under Gunstad gård.

 

5.

Vaterudsvegen

Forlengelse av Vaterudsvegen fra Grindvoll til husmannsplass under Gunstad gård

 

6.

Prestensrudveien

Fra Feldbergveien til Storetjernsveien. L= 1600 m

 

 

7.

Feldbergveien

Vei fra Klinkenbergveien til E-16. L= 1900 m

 

 

8.

Gjerdingsveien

Vei fra avkjøring E-16 Olumslinna til Gjerdingen (vann i Nordmarka). L= 9600 m

9.

Trantjernveien

Vei fra Gjerdingsveien til Trantjern v/167/3, rundt tilbake til Gjerdingsveien. L= 1550 m

 

10.

Sinnerdalen

Vei fra Svenåvegen v/Tverrsjøen til Sinnerdalen. L= 4900 m

 

11.

Holosæterveien

Vei fra Sinnerdalen v/Abrahamsvika til Buvatn.     L= 3500 m

 

12.

Fallaveien

Vei fra Bakkaveien til Flekkerøymyra på Jevnaker vestås. L= 4900 m

 

13

Haugsveien

Vei fra Klinkenbergveien til 126/9. L= 330 m

 

 

14.

Karlsrudveien

Vei fra Klinkenbergveien til 140/13. Tidligere del av Klinkenbergveien. L= 550 m

 

15.

Sandvikslandet

Avkjøring fra Bakkavegen v/164/14  tilbake til Bakkavegen v/161/15. L= 410 m

 

16.

Steinhusveien

Fra avkjøring Vestsidevegen til 161/27. L= 340 m

 

 

23.

Åsrudbråtaveien

 

 

Vei fra Kanadaveien til 139/43 og 139/49. Skogsvei til endes.

24.

Kanadaveien

 

 

Fra E-16 Olumslinna v/140/1 og 140/46 til E-16 Olumslinna v/123/2

25.

Øvre Vangsvei

 

 

Vei fra E-16 Olumslinna til 141/1

26.

Holtåsveien

 

 

Vei fra Gjerdingsveien til grense Lunner v/Holtåsen

 

Følgende veier foreslås det endret utstrekning for.

Navn                                                            Beskrivelse

17.

Fjellsjøvegen

Fra Lunnergrense til Gjerdingsveien (ny)

 

 

18.

Svenåvegen

Fra ferist v/146/70 frem til Gjerdingsveien.        L= 7500 m

 

19

Bakkavegen

Rv 245 fra 153/1 til avkjøring Fallaveien.              L= 3900 m

 

20.

Vestsidevegen

Fra grense Gran til Bakkavegen v/avkjøring til Fallaveien. L= 10100 m

 

21

Haugergata

Utvides fra Gamlevegen over Hauger gård til endes v/Midtlia/Søtbakken

 

22.

Hadelandsveien

Rv 241 fra «Delt» til kryss «Riges plass» E-16 Glassverkveien. L= 2700 m

 

 

 

 Sist oppdatert fredag 05. juli 2013 13:49